Industry News

Visokonaponski kablovski konektori

2021-09-15
Visokonaponski kablovski spoj je deo kablovske linije, koji može da ostvari vezu dva kabla i poboljša električno polje na kraju dva kabla.

Dugi krugovi moraju povezati dva ili više segmenata kabla jedan kroz drugi, što zahtijeva ravne veze. Pravi konektor je dodatak koji povezuje dva kabla u kontinualno kolo, a posebno konektor čija je metalna školjka konektora električno kontinuirana sa metalnim štitom i izolacionim štitom spojenog kabla. Kako bi se smanjila inducirana elektromotorna sila metalnog omotača, visokonaponskim vodovima su potrebni izolacijski spojevi kako bi se ostvarila poprečna transpozicijska veza, kako bi se eliminirala struja cirkulacije koju stvara indukovana elektromotorna sila. Izolovani konektor Konektor koji električno odvaja metalni omotač, metalni štit i izolacioni štit kabla. Kablovski spojevi, prema svojoj ulozi u liniji, pored izolacionih i ravnih spojeva mogu imati ogranke i preko spojnice.